Ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Liên đội trường TH Cầu Khởi B tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe “Em yêu tổ quốc Việt Nam” năm học 2018- 2019
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 nằm trong các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), thực hiện hướng dẫn của huyện Đoàn Dương Minh Châu. Ngày 25/3/2019 được sự thống nhất của BGH nhà trường.  Liên Đội trường Tiểu học Cầu Khởi B tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe “Em yêu tổ quốc việt Nam” năm học 2018-2019

1123